ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 01/22 «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Ανακατασκευή – Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Ταχυπλόων Σκαφών» – Αποσφράγιση Τεχνικής Προσφοράς