ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 01/2024 – Προμήθεια 12 Μεταχειρισμένων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μηχανικού (ΤΟΜΜΧ)