ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαδικασία Ποιοτικής Επιλογής Διαγωνισμού 04/22- «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Αεριοστροβίλων Κατασκευής ROLLS ROYCE

Την 10η Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ η διαδικασία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής για τον Διαγωνισμό 04/22. Στην εν λόγω διαδικασία κατέθεσε φάκελο ο οικονομικός φορέας «ALBA POWER LIMITED».