ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς για τον Διαγωνισμό 03/2020, για την «Προμήθεια Τυφεκίου Ελευθέρου Σκοπευτή»

Την 15 η Φεβρουαρίου 2024, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ,πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της αποσφράγισης του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου του Διαγωνισμού 03/2020, κατά την οποία παρέστησαν οι κάτωθι:

α. Κα Φωτεινή Ζούμα, νομίμως εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της ΑTESE ΑΕ.

β. Κος Αναστάσιος Κοτρώνης,νομίμως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ATESE AE.