ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλων Τεχνικών Προσφορών για τον Διαγωνισμό 03/2020

Την 08 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της κατάθεσης φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το Διαγωνισμό 03/2020 και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων κατά την οποία παρέστησαν οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών «Steel Core Designs» και «SAKO».