ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής για τον Διαγωνισμό 05/2022

Στις 09 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ η αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής του υποψηφίου του Διαγωνισμού 05/22, στην οποία κατατέθηκε φάκελος της εταιρείας “FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH” από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, “Κο Γεώργιο Λουκίσα”.