ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής για τον Διαγωνισμό 01/2024

Στις 20 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ η αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής του υποψηφίου του Διαγωνισμού 01/24, στην οποία κατατέθηκε φάκελος της εταιρείας “FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH” από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, “Κο Γεώργιο Λουκίσα”.