ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής για το Διαγωνισμό 07/2022

Στις 11 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ η αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων του Διαγωνισμού 07/2022. Σημειώνεται ότι δεν παρέστη καμία εταιρεία.