Κωδικοποίηση

 

     Στη  Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) στη Διεύθυνση  Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας στο Τμήμα Κωδικοποίησης, λειτουργεί το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης, που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του Συστήματος Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του τμήματος είναι και ο  συντονισμός των δραστηριοτήτων των Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) για την κωδικοποίηση των υλικών. Αναλυτικά οι δραστηριότητες του Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης, η αποστολή, το ιστορικό, η οργάνωση, οδηγίες κωδικοποίησης, καθώς και έντυπα, πληροφορίες που αφορούν την κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση υλικών, δίδονται εδώ  (Κωδικοποίηση Υλικών κατά ΝΑΤΟ)

 

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ