Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

    Για την εγγραφή των Ελλήνων κατασκευαστών αμυντικού υλικού στο ΜΚΑΥ ισχύουν οι προβλέψεις και οι διαδικασίες του ΠΔ3/2008, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η κατάθεση αίτησης με συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο και φάκελος με τα απαιτούμενα από τα άρθρα 6 και 7 του υπ όψη ΠΔ δικαιολογητικά και στοιχεία.
Αρμόδια Διεύθυνση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας τηλ. 210-7466258 FAX 210-7466178 & 210-7755188

Πίνακας Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ...  (βλ. Συνημμένο)
Registry of Manufacturers of Defense Material .... (Attachment)

Τελευταία ενημέρωση 9/9/2019

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ