Αποστολή ΤΔΣ

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση του ΤΔΣ

      Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ΤΔΣ) μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε συνεργασίες για τους εξοπλισμούς με Διεθνείς Οργανισμούς και με τρίτες χώρες στα πλαίσια απόκτησης τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, προώθησης των εξαγωγών αμυντικού υλικού, τον έλεγχο διακίνησης αμυντικού υλικού και υλικών διπλής χρήσης (εισαγωγές, επανεισαγωγές, μεταφορές, διαμετακομίσεις, εξαγωγές, επανεξαγωγές) καθώς και την έκδοση των απαιτουμένων για τη διακίνηση πιστοποιητικών.

       Το ΤΔΣ αποτελείται από τα ακόλουθα Γραφεία:

Γραφείο Θεμάτων Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών

Γραφείο Συνεργασίας με Τρίτες Χώρες

Γραφείο Προβολής, Διάθεσης, Ελέγχου και Διακίνησης Αμυντικού Υλικού

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ