Γρ. Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών

      Το Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ), υπαγόμενο απ' ευθείας στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για τον επιτελικό χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών της ΓΔΑΕΕ, την τήρηση των σχετικών πρακτικών και τον περαιτέρω χειρισμό τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ