Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνάντηση με DGA

Την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Διευθυντή και στελεχών της ΓΔΑΕΕ με στελέχη της Διεύθυνσης Εξοπλισμών της Γαλλίας (DGA), με επικεφαλής τον Στρατηγό Th. Carlier, διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων της DGA.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασιών.

Έκθεση εικόνων