Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής στα Πλαίσια της Δεύτερης Δημοσίευσης του Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 03/2018

Την 11 Δεκεμβρίου 2018 στη ΓΔΑΕΕ πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων οικονομικών φορέων στα πλαίσια της δεύτερης δημοσίευσης του Διαγωνισμού 03/2018, κατά την οποία δεν παρέστη καμία εταιρεία.

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ