Σύμβαση 046Γ/03 (Προμήθεια 650 Ασυρμάτων Επικοινωνίας (PLB) για Σκοπούς Έρευνας Διάσωσης και 10 Συσκευών Επικοινωνιών- Εντοπισμού Ιπταμένων (AIGS))

Μετά από αίτημα της εταιρείας ΤΕΟΤΕC ΑΕ., αναδόχου της Σύμβασης 046Γ/03, πραγματοποιήθηκε την 06 Σεπτεμβρίου 2018 στη ΓΔΑΕΕ, συνάντηση, μεταξύ επιτελών ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ/ΠΑ και του νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων της εταιρίας κ. Απόστολου Τζήκα και Σταύρου Ισαακίδης..Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του σχετικά με την διαδικασία ολοκλήρωσης της τροποποίησης Νο 1 της Σύμβασης 046Γ/03,

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ