Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής στα Πλαίσια του Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 02/2018

Κατά την προγραμματισμένη στη ΓΔΑΕΕ, την 13 Σεπτεμβρίου 2018 διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψήφιων οικονομικών φορέων, στα πλαίσια της δημοσίευσης του Διαγωνισμού 02/2018, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής από την εταιρεία «Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε.», χωρίς να παραβρεθεί κάποιος εκπρόσωπος.

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • YPETHA
  • GEETHA
  • DIAV
  • ET

  • elea2
  • sekpy new
  • NATO2
  • NATO CIA3
  • NATO CNAD2
  • NATO COD
  • NATO SPO2
  • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ