Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής στα Πλαίσια του Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 02/2018

Κατά την προγραμματισμένη στη ΓΔΑΕΕ, την 28 Ιουνίου 2018 διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψήφιων οικονομικών φορέων, στα πλαίσια της δημοσίευσης του Διαγωνισμού 02/2018, κανένας οικονομικός φορέας δεν κατέθεσε φάκελο συμμετοχής.

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ