Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας LOCKHEED MARTIN International S.A.

Στις 22 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ συνάντηση μεταξύ του Δντού Πχου Σταύρου Τηλιακού ΠΝ και επιτελών αυτής και του κου Κων/νου Παπαδόπουλου (V.P. Corp. Int. Bus. Dev. Greece & Cyprus) της εταιρείας LOCKHEED MARTIΝ International S.A. και συνεργατών του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόοδος εκκαθάρισης της ΣΑΩ 10/99.