Αποσφράγιση φακέλων των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων του Διαγωνισμού 06/2017

Την 21 Μαρτίου 2018 στη ΓΔΑΕΕ πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων του Διαγωνισμού 06/2017 ως κάτωθι, κατά την οποία παρέστησαν οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των κάτωθι εταιρειών:
α. Για την NHV ο Operations & Business Development Manager κ. Βασίλης Υφαντής.
β. Ο φάκελος της AEROSERVICES, χωρίς παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
γ. Για την AIRBUS HELICOPTERS ο Offer Manager Support & Services Global Business Directorate κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης και η κα. Nguyen Xuan.
Για την EFA VENTURES, οι Associates κ. Αρσένιος Μελάς και κ. Νικόλαος Μπιτσιάνης.

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ