Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας «AKMON S.A. »

Την Πέμπτη 15 Μαρ 18, διεξήχθη στη ΓΔΑΕΕ συνάντηση του Τμχή της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΣΑΩ, Άνχη(ΑΣ) Λάμπρου Κωτίτσα και αρμόδιων επιτελών αυτής, με τον Δνων Σύμβουλο της εταιρείας AKMON S.A. κ. Τάσο Ροζολή και τον Senior Vice-Precident Product Development & Purchasing κ. Sami Jabarin της εταιρείας VOLVO, κατόπιν αιτήματος τους και εξετάστηκαν θέματα σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης ΑΩ 16/01, που απορρέει από την προμήθεια 70 ΤΘ Οχημάτων Αναγνωρίσεως VBL.»

Sky Bet by bettingy.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • YPETHA
 • GEETHA
 • DIAV
 • ET

 • elea2
 • sekpy new
 • NATO2
 • NATO CIA3
 • NATO CNAD2
 • NATO COD
 • NATO SPO2
 • EDA2

Επικοινωνία

 

Δνση :   Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, Αθήνα Τ.Κ. 11527 - Ελλάδα
Τηλ.:      +30 210 7466446

 

Επικοινωνία με e-mail: director.csec@gdaee.mil.grΧΑΡΤΗΣ