Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας Dassault Aviation

Στις 7 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ συνάντηση μεταξύ αρμόδιων επιτελών της Διεύθυνσης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και του κου Nicolas Veran, Offset Contract Manager της εταιρείας DASSAULT AVIATIOΝ και συνεργατών του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόοδος υλοποίησης της ΣΑΩ 28/00.